מק"ט מוצר אב: 3754

ספרות 0-9 , סידרה 2 ס"מ
סט דפי מדבקות PVC

כל מדבקה 1.5x2 ס"מ. 31 בדף

הדף: 12x8 ס"מ

יחידות מכירה: סט

0

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3720

בעגלת הקניות: 0

מחיר:
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
1

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3721

בעגלת הקניות: 0

מחיר:
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
2

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3722

בעגלת הקניות: 0

מחיר:
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
3

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3723

בעגלת הקניות: 0

מחיר:
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
4

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3724

בעגלת הקניות: 0

מחיר:
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
5

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3725

בעגלת הקניות: 0

מחיר:
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
6

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3726

בעגלת הקניות: 0

מחיר:
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
7

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3727

בעגלת הקניות: 0

מחיר:
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
8

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3728

בעגלת הקניות: 0

מחיר:
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
9

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3729

בעגלת הקניות: 0

מחיר:
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3720

בעגלת הקניות: 0
0
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
מחיר:

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3721

בעגלת הקניות: 0
1
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
מחיר:

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3722

בעגלת הקניות: 0
2
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
מחיר:

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3723

בעגלת הקניות: 0
3
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
מחיר:

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3724

בעגלת הקניות: 0
4
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
מחיר:

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3725

בעגלת הקניות: 0
5
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
מחיר:

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3726

בעגלת הקניות: 0
6
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
מחיר:

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3727

בעגלת הקניות: 0
7
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
מחיר:

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3728

בעגלת הקניות: 0
8
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
מחיר:

הדף: 12x8 ס"מ

מק"ט: 3729

בעגלת הקניות: 0
9
כמות
1 - 3
4 - 6
7 - 12
13 - 25
26 - 49
50 - 94
95+
מחיר ליח'
₪11.7
₪10.3
₪9.05
₪8.5
₪8
₪7.5
₪7
מחיר: