שלטי נגישות

שלטי נגישות הינם חובה במוסדות, מבנים ושטחים ציבוריים ומטרתם לאפשר לנכים ובעלי מוגבלויות להתמצא בסביבה. ולכוונם למקומות נגישים עבורם


30x30 ס"מ
מק"ט: 5474
10x10 ס"מ
מק"ט: MC-5715
50x50 ס"מ
מק"ט: MC-5888
50x50 ס"מ
מק"ט: 5889
20x20 ס"מ
מק"ט: 67020
60x30 ס"מ
מק"ט: 5588
20x18.5 ס"מ
מק"ט: 68082A
20x20 ס"מ
מק"ט: 68082C
20x20 ס"מ
מק"ט: 69090
30x30 ס"מ
מק"ט: 68074
20x20 ס"מ
מק"ט: 69091