מדבקות קבוצות הסיכון - ת"י 2302

מדבקות קבוצות הסיכון של חומרים מסוכנים לפי ת”י 2302 מבוססות על תקני ISO וכוללות את סמלי קבוצת הסיכון עם שם הקבוצה בעברית או באנגלית