מדבקות הובלת חומ"ס GHS - 10x10

מדבקות הובלת חומ”ס לחומרים מסוכנים לפי תקן GHS. הן מעויינות, בגודל: 10×10 ס”מ חלק משמשות לסימון מארזים או מיכלים של משלוחים להובלה אווירית.