גזים וחומרים דליקים

שלטים ומדבקות של חומרים מסוכנים שלא לפי תקן GHS. אלו יכולים לשמש לשימושים שאינם הובלת חומרים מסוכנים או מדבקות שימוש למוצרי חומ”ס


8x10 ס"מ
מק"ט: 2356
6x8 ס"מ
מק"ט: MC-021
15x15 ס"מ
מק"ט: 670021
15x15 ס"מ
מק"ט: 617171
10x15 ס"מ
מק"ט: 60947
15x15 ס"מ
מק"ט: 617151
12x16 ס"מ
מק"ט: 5287
15x15 ס"מ
מק"ט: 617221
15x15 ס"מ
מק"ט: 618521