עזרה ראשונה, טיפול בנפגעים

שילוט עזרה ראשונה, טיפול בנפגעים כולל שלטים ומדבקות לזיהוי תחנות וציוד עזרה ראשונה, הוראות להנשמה מלאכותית, הוראות טיפול בנפגעי חשמל


12x8 ס"מ
מק"ט: 4296
16x12 ס"מ
מק"ט: 4793
8x6 ס"מ
מק"ט: 5098
8x6 ס"מ
מק"ט: 5066
8x12 ס"מ
מק"ט: 2753
12x16 ס"מ
מק"ט: 2833
16x12 ס"מ
מק"ט: 2907
35x23 ס"מ
מק"ט: 5101
34x24 ס"מ
מק"ט: 5313
34x24 ס"מ
מק"ט: 5314
40x40 ס"מ
מק"ט: 69056