שלטי בטיחות בעבודה

שלטי בטיחות בעבודה ומדבקות בטיחות בעבודה מיועדים להזהיר ולמנוע תאונות ופציעות בעבודה והדרכה בדרכי הטיפול בנפגעים לאחר קרות התאונה


32x64 ס"מ
מק"ט: 60755-01
6x8 ס"מ
מק"ט: MC-001
הדף: 12x8 ס"מ
מק"ט: 4260
הדף: 12x8 ס"מ
מק"ט: 4750
הדף: 8x12 ס"מ
מק"ט: 5038
הדף: 8x12 ס"מ
מק"ט: 5040