סיפרור רץ, 1-3000, 100 בדף

סט דפי 100 מדבקות PVC, ספרות 1-2000, כיתוב שחור על רקע צהוב או שחור על רקע לבן, לצורך סימון מדפים, מחסנים, ספירות מלאי, ומיספור רץ כללי.


דף: 12x7 ס"מ
מק"ט: 3592
דף: 12x7 ס"מ
מק"ט: 3593
דף: 12x7 ס"מ
מק"ט: 3590
דף: 12x7 ס"מ
מק"ט: 3591
דף: 12x7 ס"מ
מק"ט: 3594
דף: 12x7 ס"מ
מק"ט: 3596
דף: 12x7 ס"מ
מק"ט: 3597
דף: 12x7 ס"מ
מק"ט: 3599
דף: 12x8 ס"מ
מק"ט: 3580