מדבקות סימון מתח ותדירות

מדבקות סימון מתח ותדירות כולל: שלטים ומדבקות מ-PVC כמו מתח נמוך, מנ”מ, מתח ביניים, 110V, 220V 380V, הזנה 230V 50Hz VAC ,VDC ועוד


הדף: 8x12 ס"מ
מק"ט: 5043
הדף: 8x12 ס"מ
מק"ט: 5143
הדף: 8x12 ס"מ
מק"ט: 4264
הדף: 8x12 ס"מ
מק"ט: 5046
הדף: 12x8 ס"מ
מק"ט: 4203
הדף: 12x8 ס"מ
מק"ט: 5076
הדף: 12x8 ס"מ
מק"ט: 5071
הדף: 12x8 ס"מ
מק"ט: 5068
הדף: 12x8 ס"מ
מק"ט: 5078
הדף: 12x8 ס"מ
מק"ט: 5075
הדף: 12x8 ס"מ
מק"ט: 2848
הדף: 12x8 ס"מ
מק"ט: 5069