מדבקות אבטחת איכות

מדבקות אבטחת איכות משמשות לסימון הסטטוס של הציוד מבחינת ביצוע הבדיקות, רמת האיכות, עמידה בתקני ביקורת וסימון סטטוס של משטחי אריזה