חדר / ארון / לוח חשמל

חדר / ארון / לוח חשמל . המחלקה כוללת שלטים ומדבקות PVC להכוונה וזיהוי של חדרי חשמל, ארונות חשמל וחדרי חשמל לסוגיהם כמו חדר חשמל ראשי


הדף: 8x12 ס"מ
מק"ט: 5221
12x8 ס"מ
מק"ט: 4023
12x8 ס"מ
מק"ט: 2418
10x20 ס"מ
מק"ט: 2482
12x8 ס"מ
מק"ט: 4056
16x8 ס"מ
מק"ט: 2827
12x8 ס"מ
מק"ט: 4290
16x12 ס"מ
מק"ט: 4476
12x8 ס"מ
מק"ט: 4026
16x8 ס"מ
מק"ט: 2829
16x12 ס"מ
מק"ט: 4547
12x8 ס"מ
מק"ט: 5220